Вентилация

Р3ductal е система за изграждане на въздуховодни конструкции от панел тип сандвич „алуминии – изолационен материал – алуминии”. Техническите, конструктивни и икономически характеристики на този тип материал задоволяват очакванията на всички, които се занимават с проектиране или инсталиране на модерни въздуховодни системи.